Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

333. To učinil som pre teba
melódia: M. Royová
text: Z nem. (prel. M. Royová)

"To učinil som pre teba:
Dal som sa trápiť, ubičovať,
na tvrdom dreve ukrižovať."
Tak volá Ježiš, Kráľ neba.

"A čo ty činíš?" pýta sa.
"Ja krvou teba osvobodil
od vín, noc hriecha s trónu shodil"
Myslievaš kedy aj na Mňa?

On s kríža ruky vystiera,
cez ktoré klince Mu vrazili.
Pritúl sa k srdcu, hriešnik milý,
čo láskou k tebe zomiera.

Hľaď v Spesiteľa svätú tvár,
za teba rozoranú tŕním.
Nehne ti srdcom, ni svedomím?
Či lásky Jeho nezrieš žiar?

Viac ako matka chce byť sám On tebe,
no musíš ísť k Nemu.
Kto príde, otvorí každému,
ó, a blaženosť dá mu tam.

Poď! Poď! Dnes je čas milosti.
Že vysmieva ťa svet?
Čo na tom? Nič neztratíš a v meste svätom
raz zjasáš v blesku večnosti.