Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

334. Bárs je svetom cesta úzka ...
melódia: L. E. Jones
text: Z nem. (prel. M. Royová)

Bárs je svetom cesta úzka, tŕnistá,
Kráµa náąho zrieme raz, zrieme raz.
Oj, uletí navľdy mrákava hmlistá,
aľ uzrieme Kráµa raz.

SBOR:
Áno, Kráµa máme zrie», máme zrie»,
s Ním do slávy zaletie», zaletie».
Vykúpení krvou, voµní na veky,
Kráµa náąho máme zrie»!

Po ľivota bojoch, biede, úzkosti,
uvidíme Kráµa raz,
kde niet rozlúčenia, v ríąi radosti,
uvidíme Kráµa raz!

SBOR:
Áno, Kráµa máme zrie», máme zrie»,
s Ním do slávy zaletie», zaletie».
Vykúpení krvou, voµní na veky,
Kráµa náąho máme zrie»!

Aľ po horúcom dni slnko zapadne,
uvidíme Kráµa raz.
Aľ ví»azstvo, pokoj navľdy zavládne,
uvidíme Kráµa raz!

SBOR:
Áno, Kráµa máme zrie», máme zrie»,
s Ním do slávy zaletie», zaletie».
Vykúpení krvou, voµní na veky,
Kráµa náąho máme zrie»!