Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

335. Keď ma tiesni pochybnosť
melódia: Anglický nápev
text: Z angl. (prel. M. Royová)

Keď ma tiesni pochybnosť, Ježiš svetlo dá.
A keď sily nemam dosť, On ma zachová.

SBOR:
Pán ma zachová; Pán ma zachová
Spasiteľ ma miluje; On ma zachová.

V slabostiach a vo mdlobe Ježiš podopiera,
moje srdce studené láskou zahrieva.

SBOR:
Pán ma zachová; Pán ma zachová
Spasiteľ ma miluje; On ma zachová.

Dušu moju neztratí, starosť o ňu má,
stála obeť Golgaty, On ju zachová.

SBOR:
Pán ma zachová; Pán ma zachová
Spasiteľ ma miluje; On ma zachová.