Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

338. Milostne, Pane, ma za ruku veď
melódia: Skladateľ neznámy
text: Prel. M. Royova

Milostne, Pane, ma za ruku veď
životom týmto az v nebeský svet.
Na Tvoju pomoc keď spoliehať sa smiem,
nikdy Ťa neodídem.

SBOR:
Jezu, Jezu, nikdy už, nikdy Ťa neodídem.
Jezu, Jezu, nikdy Ťa neodídem.

I keby nebe mi čierny mrak skyl
a búrka zúrila, hrom divo bil,
priepasť sa zatriasla až v súžení zlém,
nikdy Ťa neodídem.

SBOR:
Jezu, Jezu, nikdy už, nikdy Ťa neodídem.
Jezu, Jezu, nikdy Ťa neodídem.

Slabý som, Pane, Ty sily dosť máš;
Ty v boi víťazstvo vždycky mi dáš.
Ty si môj a ja Tvoj; iste to viem;
nikdy Ťa neodídem

SBOR:
Jezu, Jezu, nikdy už, nikdy Ťa neodídem.
Jezu, Jezu, nikdy Ťa neodídem.