Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

34. Umrel.
melódia: K. Royová
text: K. Royová

Umrel, umrel Bôh Spasiteľ náš! Večné Svetlo mraky pokryly.
Už dokonal vykúpenia čas, Zlosti ľudské triumf slávily.

Večný Bože! Hlboký náš pád ťažko musel Syn Tvoj zplatiť;
aby sme my mohli z hrobov vstať, potupnú smrť musel okúsiť!

Nože, vstaňte z hriecha temného, duše, krvou Krista kúpené!
Do náručia otvoreného spejte, deti s Otcom smierené!

On zas k srdcu chce vás privinúť. On žiadnemu nedá zahynúť.
Kliatby ťažkej Adama zprostil nás a na veky omilostil!