Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

342. Na druhom brehu ...
melódia: Bulharská národná hymna
text: M. Royova

Ma druhom brehu, tam nad horami,
kde pristrach hriecha viacej nezľaká,
Bôh tam kde večne bývať chce s nami,
tam svobodienka i radosť čaká.

SBOR:
Vpred! Vpred! Nič sa meobzeraj!
Víťazstva žiar korunuje boj.
Vpred! Vpred! Dokonca vytrvaj,
ako raz On, Ježiš, Vládca tvoj.

Na druhom brehu, tam nad horami,
kde osteň krivdy už viac nebolí,
kde zvíťazilo svetlo nad tmami,
tam večnej lásky hymna zhlaholí.

SBOR:
Vpred! Vpred! Nič sa meobzeraj!
Víťazstva žiar korunuje boj.
Vpred! Vpred! Dokonca vytrvaj,
ako raz On, Ježiš, Vládca tvoj.

Na druhom brehu, tam nad horami,
kde nevletí už pokušenia strasť,
nezatienená smrti mračnami
tam čarokrásna čaká nebies vlasť.

SBOR:
Vpred! Vpred! Nič sa meobzeraj!
Víťazstva žiar korunuje boj.
Vpred! Vpred! Dokonca vytrvaj,
ako raz On, Ježiš, Vládca tvoj.