Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

344. Ó, Sion, Sion!
melódia: M. Royova
text: M. Royova

Ó, Sion, Sion! Ty mesto spásy,
blahoslavených nádherná vlasť,
ríša nadzemskej radosti, krásy,
smieť ťa raz vidieť, aká to slasť!

Ó, Sion, Sion! Ty mesto slávy,
otčina blaha, pokoja stán.
Svobody, pravdy útulok pravý,
kedyže vstúpim do tvojich brán?

Ó, Sion, Sion! Ty mesto večné,
víťazných bojov konečný cieľ.
Aká to radosť, vedieť bezpečne,
z milosti že mám tieť v teba diel!