Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

345. Náš Pán už skoro má prísť.
melódia: M. Royova
text: M. Royova

Náš Pán už skoro má prísť.
My Jemu v ústrety ísť
môžeme tam, kde chystá nám
nádherný príbytok a slávy chrám.

SBOR:
V ten krásny svet, kde hriechu niet,
kde večnej radosti rozkvitá kvet,
tam máme vnísť.

Už z diali čuť trúby hlas!
K svatbe on svoláva nás.
So všetkých strán do nebies brán,
kde čaká nevestu - Ženích a Pán.

SBOR:
Prekrásny svet, kde hriechu niet,
kde večnej radosti rozkvitá kvet.
tam čaká nás.

Ó duša, nezabúdaj, ku zemi neprisahaj.
Bo márnosti len a klamný sen,
že bol tvoj život, zvieš raz v súdu deň.

SBOR:
V ten krásny svet, kde hriechu niet,
kd večenej radosti rozkvitá kvet,
kam sa sberaj!