Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

346. Ja verím, ortel spasenia...
melódia: M. Royova
text : M. Royova

Ja verím, ortel spasenia že aj na do mnou vyrknul Pán.
Verím, že obeť smierenia zaistí vstup mi v neba stán.
Bárs bijú hormy, zúri žiaľ, nezúfam, Bôh mi Syna dal,
nezúfam, Bôh mi Syna dal.

Ja verím, že ten Syn ma zná, bo v dlaniach Svojich
vyryté klincami moje meno má, tam skvie sa ono určite.
On z lásky zaznačil ho tam; tak ničoho sa neľakám!

Ja vrím v môjho Pána moc On to, čo začal dokoná.
Bez úrazu cez hriechu noc prevedie k bránam Siona.
Preslavny víťaz Golgaty to, čo je Jeho, neztratí.