Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

346. Raz kráčal zemou Hosť.
melódia: M. Royova
text : M. Royova

Raz kráčal zemou Hosť prišlý z neba,
nejedny dvere našiel zavreté.
Či najde miesto, duša u teba,
ak oznovu dnes pôjde po svete?

Keď nie, to zvolá: "Hosťom bol som raz,
klopal, no darmo; nik Ma neprijal.
Vy v prácach zeme nemali ste čas,
nechali stáť Ma vonku, aký žiaľ!"

No až smrť oči vyhasí aj vám,
rozkoše, statky, až sa pominú
tu zavznie s trónu: "Ja vás nepoznám.
Odíďte navždy v tmavú hlbinu!"