Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

35. On umiera!
melódia: M. Royová
text: M. Royová

On umiera! Kráľ života smrti dravej v lup sa dáva.
Zaplač, zakvíľ, synu ľudský;
Spasiteľ tvoj dokonáva. On umiera!

On umiera, Syn človeka. Zem sa strasie, trnú skaly.
Čiň pokánie, duša hriešna;
pre teba Ho ukrižovali! On umiera!

On umiera, Knieža mieru. V hrob sa večná láska vkladá.
Zľúbaj, zmáčaj rany Jeho;
pre hriech tvoj Ho stihla zrada. On umiera!

On umiera, Sláva večná! Za Ním letí pohanenie.
Obejmi kríž; volaj k Nemu:
"Odpustenie, odpustenie!" On umiera!