Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

350. Nič sa neboj!
melódia: M. Royova
text : M. Royova

Nič sa neboj, Ježiš žije, Ježiš žije, žije, žije.
On má osud sveta v ruke, ver, aj teba nezanechá
bez príčiny v žiaľoch muke.
Nič sa neboj, nič sa neboj, Ježiš žije.

Nič sa neboj, Ježiš žije, Ježiš žije.
Zmužilo trp; on ťa ľúbi. Doputuješ, príde chvíľa,
zvieš ja slávne splní sľuby!
Nič sa neboj, nič sa neboj! Ježiš žije.

Nič sa neboj! Ježiš žije, Ježiš, žije.
Známe sú Mu žiale tvoje, nimi vedie krok za krokom
teba v slávne nebe Svoje.
Nič sa neboj, nič sa neboj! Ježiš žije.

Nič sa neboj! Ježiš žije, Ježiš žije.
Pominie noc, priepasťami bezpečne sa preboríme,
keď len On vždy bude s nami.
Nič sa neboj, nič sa neboj! Ježiš žije.