Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

352. Desné búrky súdov Božích
melódia: Anglický nápev (Z amerického spevnika)
text : K. Royova

Desné búrky súdov Božích šírim svetom ztriasajú.
Potokami sĺz a rvi národy sa hrúžajú.
Ticho len, ticho len spočíva, spočíva duša v Kristu schovaná,
slasť mieru, slasť mieru požíva, požíva, darovanú u Pána!

Kým zatíchnu povíchrice, uletí noc, svitne deň,
pominie zlo, blaženosti, vyplní sa slávny deň.
Ticho len spočíva duša v Kristu schovaná,
slasť mieru poživa, darovanú u Pána.

Ach, veď sladko odpočívať v Ježišovom objati!
Šťastný, kto raz službe Jeho cely život zasvätí!
Ticho si spočíva duša v Kristu schovaná,
slasť mieru požíva, darovanú u Pána.

Bratre milý, sestro drahá! Tento pokoj blažený
prinesie nám Ježiš Kristus; požívaj ho bez zmeny.
Ticho len spočívaj duša v Kristu schovaná,
slasť mieru požívaj, dorovanú ú Pána.