Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

354. Prichádzam z výšin.
melódia: K. Royova
text : K. Royova

Prichádzam z výšin, duša drahá, prichádzam k tebe ako hosť.
Nesiem ti plnosť lásky, blaha, nesiem ti pokoj a radosť.
Prinášam vieru v odpustenie, čistotu srdca, mier, svätosť!
Prinášam Božej slávy zrenie, moc Ducha, silu, blaženosť.

Nesiem ti sľubov Božích vernosť a Božej lásky vonný kvet.
Tak otvor srdca svojho pevnosť, nech zmizne už z nej hriech a svet.
Pri dverách tvojich čakám, stojím a klopem, klopem, vpusť ma raz!
Žalostne volám, bo sa bojím, že premeškáš si spásy čas.

Že zatvoria sa brány raja, až vnišli svätí v slávy chrám
a duha, čo zem s nebom spája, zalietala s nimi ku horám.
Kade sa potom domov vrátiš, keď cesty spásy viac už niet,
keď čo dnes tratíš, večne ztratíš a zbude ti len hriech a svet?

Prichádzam s výšin, duša drahá, prichádzam k tebe ako hosť.
Nesiem ti plnosť lásky, blaha, nesiem ti pokoj a radosť.