Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

355. Až ponad zem ja zaletím
melódia: K. Royova
text : K. Royova

Až ponad zem ja zaletím,
v rajskýhc sa nivách posadím,
hárf zlatých kde, hľa, sladký tón
obtáča Bäránkov svätý trón.

Mne harfu dá tiež anjel tam,
naučí, ako zahrať mám,
tú novú pieseň večných krás.
Ten hymus samá je sláva jas!

V ňom niet žalosti, plakania,
bôľneho z hriechov kajania,
ni prosby, mlutnej lkavy hlas:
Odpusť, ach, odpusť mi ešte raz!

Ó, pieseň slávy, plná krás,
víťazov pieseň, samý jas,
túži čím skôr ťa zanôtiť
tam, kd bez hriechu smiem sväte žiť.