Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

361. Na Ježiša, Kráľa svojho ...
melódia: Joseph D. Little
text : Dľa angl. K. Royova

Na Ježiša, Kráľa svojho, myslievaj; mysli vždy.
V každej chvíli žitia svojho myslievaj; mysli vždy.
Deň, noc je On pri tebe. Jemu patrí zem,nebe.
Kúpil Si ťa raz Sebe. Na Neho mysli vždy.

Kráčaš púšťou pokušenia? - Myslievaj, mysli vždy.
V tŕňovenci utrpenia myslievaj, mysli vždy.
Že On po nej kráčal tiež, - ó, jak ťažko, o tom vieš,
spodobať sa Jemu smieš. - Na Neho mysli vždy.

Keď sa vlny žiaľu valia, - myslievaj, mysli vždy,
slnce i zrak mraky halia, - myslievaj, mysli vždy.
V tých dňoch smutných života Getsemane, Golgata,
nechže sprevádzajú ťa. Na Neho mysli vždy.

A keď blaho Bôh ti dáva, myslievaj, mysli vždy,
že len v Ňom dosiahnuls' práva, myslievaj, mysli vždy.
Na ortel, čo "Milosť" znel, na otcovskej lásky diel,
na preslávny žitia cieľ, na Neho mysli vždy.