Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

362. S výšiny kríža ...
melódia: K. Royova
text : K. Royova

S výšiny kríža Spasiteľ volá: Poď ku Mne, duša ztratená!
Pohliadni na Mňa v Mojej boľasti, v Mojej smrtiacej ťarche úzkosti,
v Mojej smrtiacej ťarche úzkosti, ó, duša večne ľubená!

S výšin kríža vystieram náruč po tebe, draho kúpená.
Hľa, ako tečie teplá krv Moja, z rúk, nôh i boku. V nej spása tvoja,
z rúk, nôh i boku. V nej spása tvoja, ó duša večne ľúbená!

S výšin kríža s túžbou vyzerám za tebou, duša zblúdená!
Kedy že zrak svoj ku mne obrátiš? Kedy su spásu Moju privlastníš?
Kedy si spásu Moju privlastníš? ó, duša večne ľúbená!

S výšin kríža, či darmo volám? Ó, duša, vzácna, milená!
Či darmo tečie krv Moja svätá, či darmo stojí hora Golgata
či darmo stojí hora Golgata ó, duša večne ľúbená?

S výšin kríža nevoláš darmo; Bäránku Boží, ja idem!
Utekám v Tvoju náruč rozpätú. Podkladám srdce pod krv presvätú.
Podkladám srdce pod krv presvätú. Spasená chcem byť, áno, chcem!

S výšin kríža prišla mi pomoc, tam duša moja ožila!
Tam našlo úkryt srdce ranené, a teraz jasá večne blažené
a teraz jasá večne blažené Krv Bäránka ma spasila!