Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

363. Ó, tá láska
melódia: Z poľského spevníka
text : Z poľského prel. K. Royova

Ó, tá láska Tvoja, Pane, silná v moci nádhernej;
a jak morské valy pevná, ó, rozlej sa v sile ctenej!
Nechže moje srdce plní tej ľúbosti živý zdroj,
nesie tam, kde bronie sláva, vznesie v raj nebeský moj.

Ó, tá láska Tvoja Pane, je kráľovským zdrojom nám!
Ľúbiť všetkých ten je v stave, kto prijal ju v srdca chrám.
Tys' ľúbosťou tou, ó Jezu, čo tak oblažila nás!
Prelials' Svoju krv na kríži, veleben' buď v každý čas!

Ó, tá láska Tvoja, Pane! Nik neľúbi tak, jak Ty!
Žriedlom ona lásky večnej, spočinutím sladkým vždy.
Ó, tá láska Tvoja, Pane, nebom v zemskom žití je,
tam v tie nesie ona stány, kde česť, chvála vščne znie!