Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

365. Betlemské lúčiny
melódia: K. Royova
text : K. Royova

Betlemské lúčiny svetlom ožiarené!
Opovedá anjel svätý:
oslavujú Božie čaty
dieťatko zrodené.
Opovedá anjel svätý:
oslavujú Božie čaty
dieťatko zrodené.

Vitaj, Synu Boží,vitaj darovaný!
S výšin nebies, nebies slávnych,
dľa sľubov prorokov dávnych
k spáse nám poslaný.
S výšin nebies, nebies slávnych,
dľa sľubov prorokov dávnych
k spáse nám poslaný.

Brány otvárame; vnídi požehnaný!
Neni v svete miesta tebe,
v srdciach našich usteľ sebe,
drahý milovaný.
Neni v svete miesta tebe,
v srdciach našich usteľ sebe,
drahý milovaný.