Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

366. Až skončili zkúšky žitia
melódia: K. Royova
text : K. Royova

Až skončili zkúšky žitia a ja prídem k Tebe
v to prekrásne, v to preslávne, sväté Tvoje nebe,
piesne svoje tu začaté tam Ti budem spievať
a v nich chválu, Spasiteľu, večne Tebe vzdávať.

Nemám sily, nemám darov, len ten jeden z neba,
abych piesňou velebila, Synu Boží, Teba.
No tak Ti ju k nohám skladám, sťa kytôčku z ruží:
príjmi vďačne, prijmi s láskou dar môj, Synu Boží!

Tam, kde v súzvuk lásky blaha žiaľu tón nevnikne
a cez jasot blaženosti záston neprenikne,
až objalo more mieru srdce, dušu moju,
tam ospievam, Nedostižný, svätú krásu Tvoju.