Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

368. Nežiadaj kraľovať
melódia: Nápev 367
text : K. Royova

Nežiadaj kraľovať, ak nechceš slúžiť
a seba v obeť dať pre Božiu česť,
v Kristových sľapajách deň jak deň chodiť,
pohanu, potupu preňho niesť!

Ku predu hrdinne, nikdz krok nazpäť,
víťazne, zmužilo vždy v boja čas!
Za tým, čos' opustil, ani len obzrieť
nesmiesš sa, tak velie Vodcu hlas.

Koruny čakajú víťazov čaty,
rytierstva jasajú v ústrety im;
uvítať príde ich Kristus, Kráľ svätý.
Zaletia do večnej slávy s Ním!

Len tí, čo slúžili, tam budú tróniť,
len tých, čo trpeli, čaká tam jas!
Len oni do mora blaha sa vnoriť
smejú tam, vo vlasti večných krás!