Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

370. Bôh je Otec tvoj.
melódia: K. Royova
text : K. Royova

Bôh je Otec tvoj, verne pri Ňom stoj!
Náruč lásky vystiera, teba do nej zaviera,
volá: "Si Môj"

Bôh je Otec tvoj, v Ňom máš sili zdroj.
Nemusíš sa hriechu báť, víťazstvo vždy chce ti dať
verný Bôh tvoj.

Bôh je Otec tvoj, sľúbil pokoj Svoj.
I keď desnej zhúby noc rozprestiera svoju moc,
nič sa neboj!

Bôh je Otec tvoj, k Nemu ísť sa stroj.
Upri zraky k výšinám, k tým nebeským výšinám,
k tým nebeským končinám. Tam domov tvoj!

Bôh je Otec tvoj, ticho nes kríž svoj.
Raz boľasti pominú, za kríž slávy korunu
dá ti Bôh tvoj!