Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

371. Radujem sa.
melódia: Nápev 22
text : S. Činčurák

Radujem sa, že už patrím medzi zvolených,
krvou svätou Bäránkovou od vín obmytých,
postavený medzi ten ľud, ktorý vykúpil
Kristus a zaň hroznú boľasť i smrť podstúpil.

Ja som si to nezaslúžil, Pán mi milosť dal,
On sa nad mnou priestupníkom z lásky smiloval,
ku povstaniu z môjho pádu sam mi pomohol
a na drahé srdce Svoje vrúcne pritiahol.

Čím by som sa Mu odslúžil? Ach, veď nič nemám!
Za tú jeho vernú lásku, len eba Mu dám.
I príjmeli ma v prácu Svoju, chcem Mu pomáhať,
duše hriešne, k Jeho nohám svätým, privádzať.