Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

372. Ó, Jezu drahý!
melódia: Nápev 156
text : S. Činčurák

Ó, Jezu drahý, Ty si spása moja.
Odkedy smyla hriech môj tá krv Tvoja.
Len Tebe patrím, veď, abys' ma kúpil,
smrť si podstúpil.

Zrak Svoj Ty so mňa, Jezu môj, nespúšťaš,
v hojnosti, v biede nikdy neopúšťaš
Moc Tvoja verná, vždy mi je k pomoci,
vo dne i v noci.

V nemoci, zdraví rovnak ma miluješ,
v splabosti silu Svoju mi daruješ.
Preto na Teba len s vierou spolieham,
iného nemám.

Živý, či mrtvý len Tvoj chem vždy byť,
tu, i raz večne len s Tebou, Pane, žiť.
Pozemské ztraty Sebou mi nahradíš,
večnosť osladíš.