Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

373. Bárs je krásne tu na zemi.
melódia: Nápev 268
text : S. Činčurák

Bárs je krásne tu na zemi, bárs je krásny tento svet,
predsa túžil ta zaletieť, kde po hriechu stopy niet.
Ta, kde Ježiš v sláve tróni,
kde Mu slúžia miliony,
ó, ta, kde ten nový svet!

Po tej novej túžim vlasti, ktorú Ježiš pripravil
a na miesto hviezd, mesiaca Sebou samým osvietil.
kde nad všetkým On si tróni,
kde slávia ho miliony,
tam bych Ho rád tiež slávil.

Utrpenia kde už neni, zato vládne pokoj, znám,
tam bych Mu rád nohy zľúbal. Ó, bych už bol tam, ach tam
verím, že ma vezme k Sebe
a že ja raz prídem v nebe;
tam Mu večnú poctu vzdám.