Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

377. Domov, domov!
melódia: Anglický nápev
text : Z nem. prel. K Kolman

Domov, domov! Poď, ó duša bludná!
V ďalekej cudzine blaho ti nekynie.
Dieťa zblúdilé, domov poď domov!
Domov! Ó, poď domov!

Domov, domov! Otec teba čaká,
v pokání a žiali vyjdi z hriecha kalu.
Dieťa zblúdilé, domov poď, domov!
Domov! Ó, poď domov!

Domov, domov! Poď von z ríše smrti,
diabol kde ťa klame, sklamanie kde samé.
Dieťa zblúdilé, domov poď, domov!
Domov! Ó, poď domov!

Domov, domov! U Otca je dobre;
s láskou zve ťa k Sebe, odpostiť chce tebe.
Dieťa zblúdilé, domov poď, domov!
Domov! Ó, poď domov!