Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

379. Opustila holubička ...
melódia:
text : K. Kolman

Opustila holubička skalnú rozsadlinu,
vyletela ponad vrchy, s vrchov nad dolinu,
s vrchou nad dolinu.

Neopúšťaj, holubičko, svoje útočište!
Nad horami letí jastrab, roztrhá ťa iste.
roztrhá ťa iste.

Neposlúchla holubička, v let sa ďalej dala
a na svoje bystré krýdla len sa spoliehala.
len sa spoliehala

V tom však jastrab holubičku chytil z nenazdania,
nedbal plaču, ani prosieb, ani nariekania.
ani nariekania

Beda tebe, holubičko, už si dolietala!
Prečo si len rozsadlinu skalnú opúšťala?
skalnú opúšťala?

Škoda bielej holubičky, zahynulej v letu!
Storáz škoda hriešnej duše, zapredanej svetu!
zapredanej svetu!

Večná škoda duše, ktorá Krista opustila,
ktorú klamná lesť satana večne zahubila.
večne zahubila.