Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

38. Blažený, kto premohol.
melódia: M. Royová
text: z "Frohe Botschaft" prel M. Royová

Blažený, kto premohol lesť, svody satana,
kto veselo smie volať: "Mne je milosť daná!"
Raz koruna zažiari aj na jeho hlave.
Šťastný, kto bohu verí, on skvieť sa muá v sláve.

Blažený, kto premohol každú bázeň starosť;
na srdci Ježišovom našiel potechy dosť.
Ó, bárs by každý spiechal v objem Spasiteľov,
ta, kde raz sísť sa máme, rodina víťazov!

Blažený, kto premohol smrti moc desivú,
kto v ranách Ježišových složil nádej živú.
Ten za bránami raja vzbudí sa radostne,
kde navždy už zatíchly zástony žalostné.

Blažený, kto premohol márne túhy sveta,
mysľou kto ustavične v stán nebies zalieta.
Ó, až ten raz zastane pred svojim Ježišom,
tam pozná, komu služil, a všetko stíchne v ňom!