Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

380. Von z otroctva!
melódia: Hymna lužicných Srbov
text : K. Kolman

Von z otroctva! Povstaň z hrobu, duša v hriechoch zblúdilá!
Ruka Božia pekla zlobu na golagate zničila.
Ježiš, Kráľ, zvíťazil, moci pekla porazil.
Ježiš, Kráľ, zvíťazil, moci pekla porazil.

Šírim svetom jasot letí: Teš sa ľudstvo ztrápené!
Z hriešnikov zas Božie deti stávajú sa milené.
Nech to svet počuje, že nás Ježiš miluje!
Nech to svet počuje, že nás Ježiš miluje!

Rozhláste zvesť o milosti, že je Kristus víťazom,
že je koniec poddanost, otrockým tiež povrazom.
Neste zvesť svobody medzi všetky národy!
Neste zvesť svobody medzi všetky národy!