Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

381. Už nemá vnady.
melódia: Skladate! nezámy
text : K. Kolman

Už nemá vnady pre mňa sveta klam,
keď Ježišovu lásku poznám.
Už prchly všetky hriechy, starosti,
bo Ježiš očistil ma krvou z milosti.

SBOR:
Milujem Ježiša, bo ma prv miloval,
na kríži boľasti za mňa Svoj život dal.
Milujem Ježiša, bo ma prv miloaval,
za mňa Svoj život dal.

Ach, žil som život v hriechu ztratený
a jako otrok v putách strápený.
On prišiel spasiť ma, bych nezhynul
a na srdce ma Svoje nežne privinul.

SBOR:
Milujem Ježiša, bo ma prv miloval,
na kríži boľasti za mňa Svoj život dal.
Milujem Ježiša, bo ma prv miloaval,
za mňa Svoj život dal.

Už zmizlo všetko, čo ma ľakalo,
spasenie dávno na mňa čakalo.
Že v Ňom som šťastný, smiem už povedať,
to blaho, pokoj každému On môže dať.

SBOR:
Milujem Ježiša, bo ma prv miloval,
na kríži boľasti za mňa Svoj život dal.
Milujem Ježiša, bo ma prv miloaval,
za mňa Svoj život dal.