Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

384. Jezu, jako Pastier, voď nás!
melódia: K. Royova
text : J. Stránský (prel. K. Royova)

Jezu, jako Pastier, voď nás; stádom Tvojím chceme byť.
Púšťou sveta doprevaď nás ta, kde večne máme žiť.
Ani jedna ovca Tvoja nikdy sa Ti neztratí,
veď aj z posledného boja ruka Tvoja vychváti.

V koho, Pane, tak jak v Teba, mohli by sme uveriť,
však si pre nás prišiel z neba, pre nás dal sa umučiť.
Pomoc Svoju všetkým všade ponúkaš, hľa, Sám Sebou;
tak my, Pane, v prvej rade ponáhľame za Tebou.

Tešíme sa, bárs dnes tvarou v tvár Ťa ešte nezrieme,
že nás čuješ a že žiarou nebeskou Ťa uzrieme.
Ó, až raz tam budeme stáť, Bohu kde nás odovzdáš.
Ach, už i dnes daj nám poznaťm Tvoji že sme a Ty náš!