Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

385. My prápor kríža nesieme
melódia: Nápev hymny československých légií
text : K. Kolman

My prápor kríža nesieme a v srdci kásky kvet,
svit pravdy do tmy vrhneme, kde v hriechu žije svet.
Na Krista, Vodcu slávneho, svoj upierame zrak;
bárs nič nemôžme bez Neho, však s Ním i v smrti mrak.

Hľa, v hanbe hriecha ztopená je naša drahá vlasť
a jeho jedom zmámená, milosti nezná slasť.
Kristovej nezná svobody, ktorú On vyzískal
by v láske spojil národy a spasenie im dam.

Hoj, bratia, sestry, spásy zvesť, svobody Božej žiar
národu nášmu prejme niesť - nám kynie sláva, zdar!
Nech svitne tam, kde mrákotu len zreli sme a strasť;
nech vzkriesi k sláve, k životu Bôh našu drahú vlasť!