Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

386. Príde jaro, príde ružové
melódia: K. Royova
text : K. Royova

Príde jaro, príde ružové,
zasvieti nám slnce májové;
zaspievaju vtáčiky, zaspievaju vtáčiky:
Jaro je!

Prišlo jaro ducha, prišlo k nám.
Slniečko milosti svitlo nám:
Daroval Pán Ježiš, daroval Pán Ježiš,
Seba nám.

Šťastný, kto Mu srdce odovzdal,
kto si svoje hriechy zmazať dal,
kto, keď volá k Nemu, kto, keď volá k Nemu,
utekal.

Ešte jedno jaro pride raz,
kde zavzneje z neba slávny hlas:
"ide Ježiš Kristus, ide Ježiš Kristus
k zemi zas!"

Akože ty vtedy obstojíš,
kto sa teraz s Ním nestrojíš?
Zanechá ťa v svete, zanechá ťa v svete
Pán Ježiš.