Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

388. Rýchlosťou vtáka letí čas.
melódia: M. Royova
text : M. Royova

Rýchlosťou vtáka letí čas, nejednu slzu svábi s rias,
v nejednom srdci vyvolá žiaľ, ktorý nik už nezdolá.
v nejednom srdci vyvolá žiaľ, ktorý nik už nezdolá.

Rýchlosťou vtáka letí čas, nejedno šťastie pochová.
Čo platný život plný krás, keď zhasla nádej ružová?
Čo platný život plný krás, keď zhasla nádej ružová?

Rýchlosťou vtáka letí čas, nesie so sebou svetla jas
života, zdravia jarú moc, ale i smrti temnu noc.
života, zdravia jarú moc, ale i smrti temnu noc.

Rýchlosťou vtáka letí čas. Kto jeho moci odolá?
vyhasnúť musí žitia jas, keď prísne: "Dosť!" on zavolá.
vyhasnúť musí žitia jas, keď prísne: "Dosť!" on zavolá.

Rýchlosťou vtáka letí čas - so zeme preč on nesie nás.
Nič to! veď až raz zaletíš, čaká ťa večná blaha ríš.
Nič to! veď až raz zaletíš, čaká ťa večná blaha ríš.