Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

39. Poďte ku mne.
melódia: K. Royová
text: K. Royová

"Poďte ku mne, dietky milé!" volá Pán.
Všetko dobré veľkým, malým ja vám dám.
Počujte, počujte! Že vás volám, velice sa radujte.

Ruky svoje dôverne mi podajte,
dobré veci len odo mňa čakajte.
Počujte, počujte! Že vás volám, velice sa radujte.

Na nebi aj na zemi som ja kráľ sám;
nepojte sa, čo ke moje, to vám dám.
Počujte, počujte! Že vás volám, velice sa radujte.

Ó, len poďte, lebo ja vás milujem,
krásne veci na nebi vám hotujem.
Počujte, počujte! Že vás volám, velice sa radujte.