Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

390. Ja pôjdem s tebou
melódia: Anglicný nápev
text : K. Royova

Ja pôjdem s tebou, kam len chceš.
Že milujem Ťa dobre vieš;
a že Ty ľúbiš mňa, to znám,
ohlas tej lásky v srdci mám.
Ó, pôjdem s Tebou, kam len chceš,
pôjdem, ak Ty ma povedieš.

Za Tebou túžby mojej let
nesie sa v nadhviezdny Tvoj svet,
kde kráľovský Svoj domov máš,
kde aj mne podiel odkladáš.
Oj, túžim, túžim, Kráľu môj,
v nádherný, slávny domov Tvoj!

Keď nemôžem tvár Tvoju zrieť,
bo opustil Si tento svet,
tak srdce svoje otváram,
v ňom Duchu Tvojmu miesto dám,
nech stavia Tebe chrám i trón:
tak uvedie ma na Sion.

Bárs biedny zemský prach som len,
spravedlnosť moja, ako sen,
Ty rúcho biele i mne dáš
a okrás zlatých pre mňa máš!
To všetko vyslúžils' mi sám -
tak verím, dúfam, pospiecham.