Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

391. Ľúbim ťa, ó Pane!
melódia: K. Royova
text : K. Royova

Ľúbim ťa, ó, Pane svätý, lúbim;
na veky sa len Tebe zasnúbim.
Mimo Teba neni blaženosti
pre mňa v zemi ani vo večnosti.

Láska moja je len kvapka malá
z vodopádu, čo hučí cez bralá ...
Tá Tvoja, jak more prehlboká
a ja hory, slávne prevysoká.

Kto pochopí Tvojho milovania moc,
čo nezná medzí, ni skonania
Nepremerá dieťa ju časnosti:
z večnosti, hľa, plynie do večnosti.

Milujem Ťa, Láska večená, čistá!
Milujem Ťa, spása moja istá!
V teba samú s plesom norím seba:
tak sa vznesiem v slávne ríše neba.