Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

392. Chvála Tebe, mocný Bože!
melódia: Nápev z ev. kancionálu (Čas radosti)
text : M. Roháček

Chvála Tebe, mocný Bože, ó Pane večnosti!
Chvála Tebe, svätý Pane, ó Otče milosti!
Tys' láska veliká a múdrosť hlboká!
Sláva Tvoja nekonečne široká, široká!

Ó, čo sme my červi zemi, žes' nás tak miloval,
žes' nám Svojho Syna ctného k spaseniu daroval.
Raduj sa, zemšťane, Bôh to dnes stvrdzuje,
že je s nami; kto proti nám povstane, povstane?

Dobrá vôľa vládni s hora i tu medzi nami.
Hľa, Spasiteľ, zla shladiteľ, knieža mieru pravý,
bohatý núdznemu, vznešený nízkemu!
Podaj ruku a poď s nami až k Nemu, až k Nemu.

On už prišiel, mier priniesol ľuďom všetkým spolu;
Slovo Jeho o tom svedčí na každý deň znovu.
Človeče, neváhaj, Pánovi srdce daj:
Tak Vianoce žiť máš večne pamätaj, pamätaj!

Všetkým biednym, v hriechoch kleslým milosť Božiu zvestuj.
Cestu k Pánu z lásky k Nemu životom dokazuj:
Tak slávy koruna bude tebe daná,
až posledná udrie tvoja hodina, hodina.