Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

394. Vzniesla sa duša mladá.
melódia: M. Royova
text : M. Royova

Vzniesla sa duša mladá k nebeským výšinám;
a telo v hrob sa skladá, "s Bohom!" zasiela nám.
Ach, s Bohom, milí moji, Pán Ježiš váš žiaľ sám zhojí.
On Kráľom je vzkriesenia: Tak s Bohom a do videnia!

Spi sladko, bratu drahý, posledný spánok svoj.
Duch tvoj už večne blahý zavŕšil každý boj.
Ach, snívaj na pokoji, Pán Ježiš náš sám zahojí.
On Kráľom je vzkriesenia: Tam s Bohom a do videnia!