Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

396. Ó, duša, spievaj!
melódia: Švédsky nápev
text : Zo švédskeho volne prel. K. Royova

Ó, duša, spievaj a chvlálu vzdávaj;
kúpil ťa Ježiš krvou Sebeô
pozbavil zlého, Ducha Svojeho
ku spáseniu On sám tebe.
Ó, srdce moje, vzdaj Jemu česť,
bo zachovať ťa On mocný jest.
Len plesaj chválou a nedbaj žiaľov
boj skončí skoro už.
Ó, srdce moje, vzdaj Jemu česť,
bo zachovať ťa On mocný jest.
Len plesaj chválou a nedbaj žiaľov
boj skončí skoro už.

Večnosti kraje, v nichž rozkoš zraje,
sú teraz žitia môjho už cieľ.
To mesto Sálem uprostred paliem
večne mám dostať, hľa, za podiel.
Jak biedne všetko je len na zemi
oproti tomu, čo kynie mi!
V ústrety jasám domova krásam!
Čo, až tam spočiniem!
Jak biedne všetko je len na zemi
oproti tomu, čo kynie mi!
V ústrety jasám domova krásam!
Čo, až tam spočiniem!

Len malá chvíľa a dôjdem cieľa,
do preskvúcich tých, ach, raja brán.
Prostý už zlého Priateľa ctného
zriem, ktorý za mňa bol v obeť dán'.
Ó, čuj to, nebe i celá zem:
Pri tróne Jeho ja bývať smiem,
kde kynú palmy z nejú žalmy
večne ku Jeho cti.
Ó, čuj to, nebe i celá zem:
Pri tróne Jeho ja bývať smiem,
kde kynú palmy z nejú žalmy
večne ku Jeho cti.