Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

397. Zahradočka
melódia: K. Royova
text : K. Royova

Zahradočka spanilá v širom svete stojí,
kvietočká v nej voňavé kvitnú na pokoji.
Ohradená hradbou prevysokou,
láskou syna Božieho hlbokou,
Jeho blažiť sa strojí.

Zahradočka spanilá, láskou ohradená,
to je naša rodina "Nádejou" nazvaná.
Tie kvietočká pečlivo chránené
sme my, deti Pánom milované.
V nás On Svoju rozkoš má.

Keď sa zjara fialka voňavá rozvije,
sirôtečka bielunká trávniky pokryje,
každé srdce nádejou ver jasá,
že po zime prijde jarná krása,
že zem zase ožije.

Aj my život hlásame, Bohom darovaný,
v srdciach našich Ježišom Kristom vyvolany.
S kvietočkami chceme Jemu voňať,
s vtáčatkami piesne lásky spievať,
keď Ním sme vykúpení.

Oj rodičia predrahý, až nás odídete,
nevyhasne lúč viery s vami ešte v svete.
Prápor pravdy, ktorý ste nosili,
pozdvihneme my zas z Božej sily:
V nebesiach to uzriete.