Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

399. Pred veky.
melódia: K. Royova
text : K. Royova

Pred veky, pred veky, keď ešte nestála naša zem,
pred veky, pred veky, v súzvuku blaha nekonečném
žila Svätá Múdrosť u Boha, blažiť Ho daná jej úloha.
Pred veky, pred veky, keď žil len Bôh.

Pred veky, pred veky "Buď svetlo!" mocne raz zavznelo,
pred veky, pred veky ponad chaos, priepasť letelo
To, čo Svätá múdrosť snívala, čo prekrásne v srdci chovala,
pred veky, pred veky to stvoril Bôh.

Na veky, na večnosť Božia láska trvá jedine,
na veky, na večnosť kto v nej skryl sa, ten už nezhynie.
Až svet zas v chaos sa rozplynie, sláva zeme, rozkoš uhynie,
na veky, na večnosť žiť bude Bôh.

Na veky, na večnosť smieš duša u Boha v sláve žiť,
na veky, na večnosť Svätá Múdosť chce ťa oblažiť.
Veď On, ktorý život vyvolal, za teba Svoj vlastný v obeť dal -
na veky, na večnosť Spasiteť Bôh.

Na veky, na večnosť veleben' buď svetla Stvoriteľ,
na veky, na večnosť pochválen' buď ľudstva Spasiteľ.
Milliony duší ztratených, na Golgate krvou kúpených,
plesajme, jasajme: Ježiš je Bôh!