Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

40. V Tebe je svetlo.
melódia: K. Royová
text: M. Royová

V Tebe je svetlo, ó, Jezu Kriste,
len v Tebe radosť večitá.
Jej blaho kto raz okúsil čisté,
ten po inom sa nepýta.
Kto teba poznal, ó, Darca spásy,
pre toho v svete neni už krásy, neni už krásy.

V Tebe je život, ó, Kráľu neba;
len v Tebe zdravie, sily moc.
Z rúk Tvojich berie svet, čo mu treba;
bez Teba tma a smrti moc.
Kto Tvojej sily moc raz zakúsi
už inde pomoc hľadať nemusí, hľadať nemusí.

V Tebe je pokoj, ó, Lásko svätá;
len v Tebe večnej pravdy žiar!
Ó, jaká milosť, mať v Tebe brata,
smieť v dobrotivú zrieť Ti tvár!
Kto Teba našiel, ó, Jezu svätý,
on všetkým vládne, bárs všetko ztratí, bárs všetko ztratí.