Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

400. V náručie Božie ...
melódia: K. Royova
text : Jos. V. Sládek (prel. K. Royova)

V náručie Božie, zkadiaľ sme vyšli,
všetci sa večer vrátime zas.
Kto by sa desil, kto by sa hrozil
v ten vážny čas, v ten vážny čas?

Z otcovských ramien, z Otcovho domu
na oamženie poslaný svet,
kto by sa zdráha, ktože by váhal
vráťiť sa zpäť, vráťiť sa zpäť?

Po trapnej púti navždy ísť domov,
ztadiaľ už nikdy v tú chladnú diaľ!
V náručie Božie zaletieť večne
kto by sa bál, kto by sa bál?