Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

43.O, Ježiš je pre mňa dosť.
melódia: Z Armády Spásy
text: preložila K. Royová

Ó, Ježiš je pre mňa dosť, ó, Ježiš je ore mňa dosť;
On smrt za mňa podstúpil. Ó, Ježiš je pre mňa dosť.

Ó, Ježiš je pre mňa dosť, ó, Ježiš je ore mňa dosť;
On z hriechov mňa vymanil. Ó, Ježiš je pre mňa dosť.

Ó, Ježiš je pre mňa dosť, ó, Ježiš je ore mňa dosť;
On k sláve ma vyvolil. Ó, Ježiš je pre mňa dosť.

Ó, Ježiš je pre mňa dosť, ó, Ježiš je ore mňa dosť;
On domov ma dovedie. Ó, Ježiš je pre mňa dosť.