Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

44. Jedon za všetkých
melódia: M. Royová
text: K. Royová

Jedon za všetkých život raz položil,
tam na Golgate, Ježiš nevinný.
Prehorký kalich muky okúsil,
aby za ľudstva ťažké trpel viny.
Pohan, kto verne nedrží sa toho:
"Jedon za všetkých, všetci za Jednoho!"

Pre všetkých žil On, pre všetkých pracoval,
všetkých sám Sebou z dlžôb vyplatil;
za všetkých s diablom, smrťou bojoval,
všetkým stratenú slobodu navrátil.
Zradca, kto verne nedrží sa toho:
"Jedon za všetkých, všetci za Jednoho!"

"Jedon za všetkých, všetci za Jednoho!"
rodina Božia, heslom budiž nám!
Prte Neho žime, trpme, pracujme.
Cieľ túžob našich nech je len Ježiš sám.
I v smrti verne vždy držme sa toho
"Jedon za všetkých, všetci za Jednoho!"