Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

45. Napred!
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Napred, bratia, smelo ďalej; za Ježišom k cieľu tam!
Po boľasti dobe malej večná radosť kynie nám.
"Napred!" z výšin nebies volá lásky plný Otcov hlas:
"Satana, kto svody zdolá, uzrie Mojej slávy jas!"

Napred, bratia! Pamätajme, jak vysoký je náš cieľ.
Na zemi si nehľadajme blaženosti, štastia diel.
Napred! Až tam nad horami čaká na nás otčina.
Tu sme vždy len sirotami; tam Otec, Brat, rodina.

Napred, bratia, rýchlo k dielu; vykupujme verne čas!
Pán požehná snahu smelú, korunuje zdarom nás.
Napred! Chvíle premrhané nikdy viac sa nevrátia,
a tie hrivny zakolané nejednoho zatratia!

Napred, napred! Palma kynie za odmenu práce nám!
Až sa doba zkúšky minie, dá ju Otec verným nám!
Napred! Víťazstvo je isté; v kríži svätý jeho zdroj,
v krvi Tvojej, Jezu Kriste, Darca spásy, Kráľu môj!