Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

46. Tvoj som ja, Pane!
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Tvoj som ja, Pane! Tys' ma vykúpil,
Tys' s nebies výšin pre mňa sostúpil;
sniesols' boľasti, ach, nechlýchané pre spásu moju.
Tvoj som ja, Pane!

Tvoj som ja, Pane! Pre hriechy moje
octlo na kríži telo Tvoje.
Svätý, nevinný zomierals' v hane z lásky k ztrateným!
Tvoj som ja, Pane!

Tvoj som ja, Pane! Viem, že ma ľúbiš,
že na veky ma Sebe zasnúbiš. Hlása tak Slovo
Tvoje vydané num ku spaseniu!
Tvoj som ja, Pane!

Tvoj som ja Pane! Tebe chcem služiť
cele tak, jak som; chcem pte Teba žiť.
Podaj mi ruky hrebmi zbodané a veď ma domov!
Tvoj som ja, Pane!