Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

47. Ó, Jezu drahy!
melódia: Poľská nár. hymna
text: K. Royová

Ó, Jezu drahý, Kráľu môj slávny,
prijmi srdca vďak za kríž ten Tvoj
na ktorom s Tebou smiem i ja zomrieť,
kde otváraš mi vzkriesenia zdroj!
Zem zasľúbená predo mnou leží;
Jericho padlo, zrútil sa val.
K Jeruzalemu putujem ďalej,
v srdci blesk lásky, na rtoch spev chvál!

K víťazným bojom niet vo mne moci;
diel môj mne môžeš dobyť Ty len.
Rozkáž! poslúchať chcem, Pane, ó, chcem!
Zjav vôľu Svoju mi deň čo deň,
a k vyplneniu popraj vždy sily,
ohňom s výsosti vyzbroj ma sám;
tak skončím boje s víťazstva palmou,
a večne Tebe, česť, chválu vzdám!