Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

49. Budiž Bohu česť.
melódia: K. Royová
text: K. Royová

Budiž Bohu česť a chvála za dar Jeho milosti!
Prišla doba rozvlaženia s trónu Jeho svetlosti.
Bôh nás v láske objíma, Hallelu-Hallelujaj!

Kto si smädný, nahli k zdroju, skala nám je preťatá:
Tečie z boku, z rán Ježiša Bäránková krv svätá.
Bôh nás v láske objíma, Hellelu-Hallelujah!

Neni moci, neni sily prúdom Božím odolať.
"Milosť, milosť!" dal Bôh svätý celej zemi privolať.
On nás v láske objíma. Hallelu-Hallelujah!

Hriechy jako červec, šarlát, môžu dnes byť zbielené.
Srdce sväté Ježišove hriešnikom je zjavené.
On nás v láske objíma. Hellelu-Hallelujah!